கண்கள் பேசிக்கொண்டன
அது காதல் பரிபாசை

இதயம் இடம் மாறியது
அது காதல் சம்பிரதாயம்

மௌனங்கள் பேசிக்கொண்டன
அது காதல் மொழி

வார்த்தைகள் பேச முனைந்தன
ஆனால்
சொற்கள் தொலைந்து போயின

ஆனாலும்
காகிதம் போட்டிட
முகவரி கிடைத்தது
எஞ்சிய வார்த்தைகளில்

மின்னஞ்சல்;;…
நவீன காதல் தூது

உள்ளத்தில் இருந்ததை
உள்ளபடி சுமந்தது

என் உள்ளடக்கத்தில் இருந்தது
உனக்கான காதல் கடிதம்

உன் உள்ளடக்கத்தில் இருந்தது
உலகறியா புது மொழி

எந்தக் காதலனும் கண்டிடாத
புது வார்த்தை

சொல்லிவிடு அன்பே
என்ன சொல்ல வந்தாய் என்னிடத்தில்

0 Your Comments:

.

கவலைகளைச் சுமந்து கண்ணீர் சிந்துவதை விட இலட்சியங்களைச் சுமந்து இரத்தம் சிந்து.. உலகம் உன்னைப் போற்றும் - லெனின்.

Popular Posts

Followers

widgeo.net