என் எண்ணம் உருவெடுத்து
பெண்ணாய் உலவக் கண்டேன்.
ஓர் சாலையின் ஓரத்தில்..

என்னுள் அவள் வந்து நுழைய
சாய்ந்து போனேன்.
வாழ்வின் பயணத்தில்
அவளின் பக்கமாய்..

இப்போது
அழகிய நைலின்
ஓரத்தில் நடக்கிறேன்.
அவளின் கைகளை கோர்த்தபடி..

இன்னும் சிறிது நேரத்தில்
அல்ப்ஸ் மலைச்
சிகரத்தில் நிற்பேன்.
அவளைச் சுமந்தபடி..

அடுத்து
என்றும் போகாத
இடங்கள் நோக்கி
எங்கள் பயணம் தொடரும்..

அதற்கிடையில்
அலாரம் அடித்து விட்டால்

எழுந்து சென்று
காத்துக்கிடப்பேன்.
அதே சாலையின் ஓரத்தில்
அவளின் வருகைக்காக..

0 Your Comments:

.

கவலைகளைச் சுமந்து கண்ணீர் சிந்துவதை விட இலட்சியங்களைச் சுமந்து இரத்தம் சிந்து.. உலகம் உன்னைப் போற்றும் - லெனின்.

Popular Posts

Followers

widgeo.net